overheid
bedrijfsleven
particulier
opleidingen

Welkom (centrale as zie downloads)

Omgevingsburo Wiegersma is uw partner wanneer het gaat om zaken op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Wij bieden ondersteuning aan overheden, bedrijven en particulieren. Onze kracht is het combineren van technische- en juridische kennis, waardoor wij meer voor u kunnen bereiken. Heeft u ondersteuning nodig? Heeft u een probleem? Wij staan u graag ter zijde. Naast onze eigen kennis en vaardigheden hebben wij nauwe contacten met bedrijven die een verlengstuk kunnen zijn bij de uit te voeren werkzaamheden. Daarin fungeren wij als spin in het web, zodat altijd de volledige afhandeling via ons kan plaats vinden.

Op onze site bieden wij u een kort overzicht van de werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren. Daarbij merken wij op dat vanwege de overzichtelijkheid bewust is gekozen voor een onderverdeling van onze werkzaamheden in hoofdlijnen.

Mocht u na het lezen van de informatie op onze site nog vragen hebben, of wilt u met ons in contact treden, dan verzoeken wij u het contactformulier op deze site in te vullen of ons te bellen.